Friday, May 28, 2004

Adrian, at work, while goofing around. :) Posted by Hello

2 comments:

lecarlson said...

ang napakaganda kong COMPUTER!!! =))

Grace said...

kapal! :) sige na nga. :) pinakabago kasi eh. :) hehe :) napakabait mo rin sa akin kasi, lalo na sa laptop ko. kaya nga nging windows xp professional eh. :)